קבוצת "ישועות מתוקות" לקברי צדיקים באוקראינה בהדרכתה של רינה צעידי

/ /