מידע על קברי צדיקים

באוקראינה ובמזרח אירופה

אומן – רבי נחמן מברסלב

אוּמן באוקראינית Умань היא עיר במרכז אוקראינה במחוז צ'רקאסי. היא עיר תעשייתית שבה כ־85,000 תושבים.
רבי נחמן מברסלב זצוק"ל חפץ היה להיקבר בארץ ישראל. אולם כחצי שנה לפני פטירתו עבר רבי נחמן להתגורר בעיר אומן, ואמר: "אומן מקום טוב להיקבר בו", ונימק זאת בשל בית העלמין הישן של אומן ובו קבורים שלושים אלף יהודים שנרצחו על קידוש ה' בידי הקוזקים.
רבי נחמן ייחס חשיבות רבה להתאספות על קברו לאחר פטירתו, וציווה עוד בחייו על חסידיו שיבואו לקברו באופן תדיר, להתפלל וללמוד שם. רבי נחמן הבטיח בחייו, וגם העמיד עדים לכך, כי מי שיבוא לקברו ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר את עשרת מזמורי התהילים שתיקן, הוא יוציא אותו משאול תחתית. הבטחה זו מביאה בכל שנה אל המקום עשרות אלפי איש מכל רחבי העולם.

מיקום:
209 ק"מ מקייב. כ- 2.5 שעות נסיעה
260 ק"מ מאודסה. כ- 3.5 שעות נסיעה

ברסלב– רבי נתן תלמידו של רבינו

TOP